Historie

Historie SDH Střílky 1883-2003

Sbor dobrovolných hasičů ve Střílkách byl založen v r. 1883 z iniciativy hajného Kalivody po rozsáhlém lesním požáru, kterému padl za oběť porost mezi vrchy Barchanec a Malá Jivina. Sbor měl 45 činných členů. Obec zakoupila jednoproudovou stříkačku, která byla společně s ostatní výzbrojí a výstrojí uložena v dřevěné šopě u kostela. V r. 1905 byla upravena obecní sýpka na zbrojnici.

Postupně bylo pořizováno další vybavení: posuvný žebřík (1908), čtyřkolová stříkačka (1913), motorová dvoukolová stříkačka (1928). V roce 1949 pak bratr Jaroslav Handl sestrojil z několika vyřazených vojenských automobilů autostříkačku. Náklady na její výrobu dosáhly asi 300.000,- K.

V r. 1946 zemřel ve věku 92 let poslední zakládající člen, bratr Václav Svoboda. Protože z důvodu rozšíření náměstí v obci došlo k zavezení rybníka, byla v r. 1966 vybudována vedle kulturního domu požární nádrž. Tato je dosud naším sborem využívána. V r. 1969 se zahájila výstavba nové (současné) zbrojnice. Stará zbrojnice musela být zbourána kvůli stavbě školy.

U příležitosti 90-ti let činnosti sboru byla v r. 1972 otevřena nová hasičská zbrojnice. V r. 1978 dostal sbor přidělen hasičský vůz TATRA 805 a v r. 1984 zakoupilo JZD s přispěním České st. spořitelny cisternovou stříkačku CAS – 25. Tuto cisternu používá zásahová jednotka dodnes. V r. 1988 se začalo budova výletiště u školy. Od r. 1990 používá sbor kromě citerny také vozidlo AVIA A31 DVS12.

V r. 1998 byla ve zbrojnici instalována vysílačka, která umožňuje spojení s HZS Kroměříž. Od r. 2000 může naše zásahová jednotka používat vzduchové dýchací přístroje. V r. 2002 zahájil náš sbor po dohodě s obecním úřadem výstavbu bufetu a soc. zařízení na výletišti u školy.

Sbor dobrovolných hasičů byl od svého založení nejaktivnější organizací v obci. Každoročně provádíme sběr železného odpadu, pořádáme ples, ostatky, hodovou zábavu nebo výlet. Pracujeme s mládeží, která se pravidelně zúčastňuje okresních soutěží. Pořádáme a účastníme se soutěží dospělých. Sbor má v současnosti 86 členů.

Sbor dobrovolných hasičů Střílky v roce 1895.


Před 2. světovou válkou

První řada zleva - ?, Vrba Jaroslav, Liška Otakar, Kousek Antonín
Druhá řada zleva – Smolínka František, Ševčík Alois, Gejdoš František, Krejčiřík Karel, ?
Třetí řada zleva – Vrba Antonín, Endlicher Vojtěch, Foltýn Pavel, Bazalka František, Stískal Jaroslav, Liška František
Čtvrtá řada zleva – Drápal Alois, Husák Jan, Dunděra Josef, Dunděra Jan, ?, ?, Lechner Václav, Vrba Bedřich, Jelínek Miroslav, Birman J., ?
Sedící zleva – Bubeník Jan, Štabla Jan
Sbor dobrovolných hasičů Střílky 1948.

Horní řada zleva – Krejčiřík Karel, Filípek Alois, Michalík Rudolf, Smolínka Slávek, Endlicher Jaroslav, Kravic Vincenc, Šprňa Ferdinand, ?, Dunděra Jan, Handl Jaroslav, Mušálek Jaroslav, Kousek Antonín
Prostřední řada zleva – Michalík Jan, Liška Otakar, Smolínka František, Bubeník Radomír, Vrba Antonín, Drápal Alois, Gejdoš František, Drábek Karel, Jelínek Miroslav, Foltýn Pavel, Nakládal Josef, Hanák František
Sedící zleva - ?, Gregor Richard, Dunděra Josef, Ševčík Alois, Handl Jakub st., Vrba Bedřich, Štabla Jan, Vrba Jaroslav, Ševčík Cyril

 

 17.11.2018 v 16:00hod. v KD Střílky se konají již tradiční Martinské posezení se zabíjačkovými specialitami.Jste všichni srdečně zváni.