Současnost

Plán práce 2011

Měsíc Plánovaná činnost Datum
Leden Výroční valná hromada 15.1.2011
Ples 29.1.2011
Únor Divadelní představení 26-27.2.2011
Údržba požární techniky
Březen Ostatky 5.3.2011
Sběr železného šrotu
Rozhlasová relace
Duben Úklid zbrojnice a výletiště
Květen 1.kolo požárního sportu
Ukázky dětem v MŠ
Požehnání slavnostního praporu 7.5.2011
Zájezd
Červen Den dětí

Hasičský výlet s kapelou Classic

18.6.2011
Červenec Údržba a provoz požární zbrojnice a výletiště
Srpen
Září Úprava okolí výletiště
Řijen Údržba a provoz hasičské techniky
Listopad Martinské hody
Příprava techniky na zimu
Prosinec Příprava Valné hromady

 

Výbor SDH Střílky:

Starosta: Karel Merta

Náměstek starosty:  Mgr.Lenka Bárková

Velitel: Miroslav Vrba

Zástupce velitele: Petr Kubíček

Strojník: Zdeněk Nábělek

Jednatel: Jana Mertová

Hospodář: Jiřina Krejčiříková

Vedoucí mládeže: Milan Krejčiřík

Kronikář: Jiřina Krejčiříková

Člen výboru: Magda Drápalová,Stanislav Holásek

Předseda KRR: Milada Gejdošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.11.2018 v 16:00hod. v KD Střílky se konají již tradiční Martinské posezení se zabíjačkovými specialitami.Jste všichni srdečně zváni.