Změna velikosti písma

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Nabídka práce
30
Nabídka práce
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Nabídka práce
16
Nabídka práce
Zelenina Juvita
17
Nabídka práce
18
Nabídka práce
19
Nabídka práce
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veřejná konzultace k revizi vzdělávacích programů (RVP)
1
Pozvánka na Děn dětí
2
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství obce Střílky

V obci je 6 míst na tříděný odpad (u hřbitova, ulice Koryčanská před č.p.286, Hradská před č.p. 231, u hasičské zbrojnice Hlavní č.p.75, Nová č.p. 243 a ul. Močidla před č.p. 267),  ve kterých je možné vyhodit sklo, papír, plasty, drobné kovy a použitý textil.
Od 1.1.2021 je v provozu sběrné místo odpadů v místní části Loučky, na konci ulice Hradská naproti střediska SÚS Kroměříž.

Dokumenty obce
1. Obecně závazná vyhláška obce Střílky č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střílky.

2. Obecně závazná vyhláška obce Střílky č.5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 


3. Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce Střílky za rok 2022


Poplatek za odpady ve výši 650,- za osobu/nemovitost je možné platit do konce března na obecním úřadě hotově či bankovní kartou nebo převodem na účet obce  číslo 5027691/0100 s variabilním symbolem číslem domu.


 

 

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO MÍSTA

UMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA  

areál v místní části Loučky (u střediska SÚS Kroměříž)

areál v místní části Loučky (u střediska SÚS Kroměříž)

PROVOZNÍ DOBA

každá sobota 8:00 - 12:00 

MIMO PROVOZNÍ DOBU VSTUP ZAKÁZÁN!

OBSLUHA SBĚRNÉHO MÍSTA

Aleš Coufal (osoba určená OÚ Střílky, řídí ukládání odpadu) tel: 736 431 811

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Viktor Ganjuškin (starosta) tel.: 778 082 908

 PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA

Ukládání odpadu se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Střílky č. 1/2020, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů v obci Střílky, v platném znění).

Sběrné místo může využívat pouze:

 • občan, který má trvalý pobyt na území Obce Střílky
 • občan, který má na území Obce Střílky ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
 • občan, má který uhrazený místní poplatek, který stanovuje platná obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.

Ve sběrném místě lze ukládat pouze přesně určené složky komunálního odpadu. Občan je ukládá do určených sběrných nádob podle pokynů obsluhy sběrného místa.

Obsluha sběrného místa je oprávněna odmítnout uložení odpadu v případě, že občan, který odpad ukládá, neuposlechne pokynů obsluhy nebo v případě nedostatku místa pro uložení odpadu nebo v případě, že odpad není možné z technických nebo bezpečnostních nebo ekologických důvodů přijmout. Občan může od obsluhy využít doporučení dalšího postupu. Je zakázáno vynášet jakýkoliv již uložený odpad.

Nebezpečné odpady, které vyžadují zvláštní zacházení jako jsou odpady obsahujícími azbest nebo dehet – eternit, asfaltové lepenky, pneumatiky, léky, stavební odpad, výbušné látky apod. na sběrném místě NEVYBÍRÁME! Svoz nebezpečných odpadů probíhá 2x ročně na určeném místě u hřbitova.

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

 1. Veškeré činnosti probíhají dle pokynů provozovatele.
 2. Osoby přivážející odpad jsou povinny dbát pokynů obsluhy.
 3. Rozlité popř. vyteklé pohonné hmoty je nutno neprodleně odstranit .
 4. Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán, pohyb vozidel je omezen na předání a převzetí odpadů.
 5. Příjezdu vozidel mimo provozní dobu je zamezeno oplocením s branou.
 6. Platí zákaz jídla, pití a kouření v prostorách sběrného místa.
 7. Na sběrné místo je zakázaný vstup s otevřeným ohněm a je přísně zakázáno pálení odpadu.
 8. Pro pracovníky platí rovněž schválený provozní řád, kterým jsou povinni se řídit.

Opatření v případě vzniku havarijní situace

Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním stavům, v případě jejich vzniku provede obsluha zařízení opatření:

 • vypuknutí požáru v zařízení - likvidace ručním hasicím přístrojem nebo při větším požáru zavolat HZS
 • výskyt ropných skvrn - posyp, pokud bude zjištěna příčina, budou podniknuta opatření pro zamezení opětovného vzniku této situace.

Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie

U veškerých havarijních situací musí být postupováno tak, že ten kdo takový stav zjistí, ihned informuje obecní úřad a dle charakteru havárie se snaží, při dodržení všech bezpečnostních předpisů, provádět vlastními silami a prostředky potřebný zásah pro zajištění nápravy stavu či zmírnění havárie (požár, případný únik ropných látek z vozidel apod.). Jednotlivé případy havarijních situací posoudí provozovatel dle svých znalostí a proškolení upozorní dle charakteru havárie příslušné úřady či organizace a majitele areálu.

Havarijní situace je nutno ohlásit:
a) Obecnímu úřadu Střílky - 778 082 908
b) V případě nedostupnosti odpovědné osoby obecního úřadu na policii ČR telefon 158
c) V případě požáru hasičskému sboru telefon 150.
d) V případě ohrožení života telefon 155 Zdravotnická záchranná služba

 DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ VE SBĚRNÉM MÍSTĚ OBCE STŘÍLKY

 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – NEBEREME

 VELKOOBJEMNÝ ODPAD

Úložiště ve sběrném místě: kontejner

Jedná se o odpad, který pro větší rozměry nelze uložit do sběrných nádob u domů.

 • starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace atd.), starý textil
 • podlahové krytiny (koberce, linolea)
 • sanita (umyvadla, toalety)
 • drátěné sklo

POZNÁMKY:

Nábytek by se měl odevzdávat v rozloženém stavu.

 DROBNÝ BIOODPAD

Úložiště ve sběrném místě: kontejner

 • drobný rostlinný odpad ze zahrad, listí, posekaná tráva, jemné piliny

 VĚTŠÍ BIOODPAD

Úložiště ve sběrném místě: kontejner

 • větve, kusy dřeva, pařezy apod., větší kůra

 POZNÁMKA: Nelze do něj ukládat kusy dřeva z nábytku, natírané, mořené a lakované dřevo. Pouze bio.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Přijímán je pouze v předem vyhlášeném termínu na náměstí u hřbitova, protože z bezpečnostních důvodů není možné jej delší dobu ve sběrném místě skladovat.

 • zbytky rozpouštědel • kyseliny • fotochemikálie • chemicky znečištěné obaly • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť • použité motorové oleje • obaly od barev • zbytky barev • lepidel • léky • monočlánky • olověné akumulátory • brzdové kapaliny • nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin

ELEKTROODPAD

Úložiště ve sběrném místě: vyhrazený kontejner v areálu

 • ledničky, mrazničky • pračky • televize • rádia • počítače, klávesnice a další příslušenství • mikrovlnky • DVD, Blu-Ray a video přehrávače • vysavače • žehličky • mobily • fotoaparáty • elektrické hračky • elektrické nářadí • kabely apod.

POZNÁMKA: Bereme jen kompletní spotřebiče.

PLASTY

Úložiště ve sběrném místě: vyhrazený prostor v areálu

 • PET láhve • plastové nádoby a láhve • kelímky od jogurtů • obaly od šampónů • čistících prostředků • starý zahradní nábytek a další větší kusy plastu • Tetra Pack

POZNÁMKA: Odkládání je možné také do kontejnerů v pěti místech v obci

 STAVEBNÍ ODPAD - NEBEREME

 JEDLÉ TUKY A OLEJE

Kontejner pro odkládání jedlých olejů a tuků je trvale umístěn ve sběrném místě. Odložení odpadu je do něj možné kdykoliv. Olej a tuky se do něj odkládají v uzavřených PET lahvích.

PAPÍR A LEPENKA

Kontejner pro papír i větší lepenku je trvale umístěn v areálu.

POZNÁMKA: Odkládání je možné také do kontejnerů v pěti místech v obci

 KOVY A KOVOVÉ OBALY

Úložiště ve sběrném místě: vyhrazený prostor v areálu

Kontejner na plechovky či menší kovové předměty umístěn v areálu.
železný šrot (šrouby, hřebíky…)
hliníkové předměty
barevné kovy
plechovky, hrnce

POZNÁMKY:

Vše musí být zbaveno dřeva, plastu, textilu apod.
Sběr železného šrotu(objemnější odpad) probíhá 2 ročně v předem ohlášených termínech.

SKLO

Kontejner i na větší kusy skla umístěn trvale v areálu sběrného místa

POZNÁMKA: Odkládání je možné také do kontejnerů v pěti místech v obci

 Schváleno zastupitelstvem obce Střílky usnesením č.18/220.

 Ve Střílkách dne 18.12.2020